Software De Sistemas

Presidente

Mtro.Salomon Eduardo Ibarra Chavez

Código: 9107355

 

Plan Modular

 

Clave Materia   
I7025 Traductores I  
I7026 Seminario de solución de problemas de Traductores I  
I7027 Traductores II  
I7028 Seminario de solución de problemas de Traductores II  

                                                                                                            

 

 

 

Plan de Creditos

Clave Materia  
CC206

Programación de Sistemas

 
CC207

Taller de Programación de Sistemas

 
CC317

Compiladores

 
CC318

Taller de Compiladores